معایب انرژی درمانی ریکی: آیا مواردی وجود دارد؟

در طول راه به جایی میرسیم که متوجه میشویم صرفا رمزآلود جلوه دادن این دانش باعث شده است تا ارزش ذاتی آن دست کم گرفته شود، و مطمئنا این از نسلی به نسل دیگر انتقال داده شده است. با شكل دادن یک دایره می توان یک حلقه انرژی به وجود آورد. خورشید : پرانای خورشید از نور خورشید سرچشمه می گیرد و به تمام بدن نیرو می دهد و شرایط تندرستی آنرا فراهم می کند ، با حمام آفتاب یا قرار گرفتن در معرض خورشید به مدت 5 تا 10 دقیقه یا با نوشیدن آبی که در معرض آفتاب بوده است ، می توان آنرا به دست آورد .این پرانا قدرت زیادی دارد و تماس طولانی با آن موجب آسیب تمامی کالبد جسمانی می شود . یکی از این فرمها هواست و تنفس یکی از راههایی است که از راه آن پرانا میگیریم. گفته می شود به همراه داشتن سنگ آمتیست در هنگام مراقبه، آگاهی عمیق تری از همه کانالهای معنوی ایجاد می کند.

زمانی که ماساژ در کف پا اتفاق میافتد و نقاط خاصی از کف پا ماساژ داده میشود، کانالهای انرژی در اندامهای بدن تحریک میشوند. سپس سنگ را درون یک لیوان آب سرد به مدت ده دقیقه بگذارد و پس از آن آب را دور ریخته و سنگ را دوباره بر روی چشم سوم بیمار قرار دهد و از طریق پا های او انرژی دهد . چنانچه دو بار آب لیوان هنگام قرار گرفتن سنگ درون آن گرم شود ، عمل انرژی درمانی بخوبی انجام شده است . این سمبل ها مثل کلید هایی عمل میکنند که کار های متفاوتی را انجام میدهند. نیروی کار موجود در پس بدن مادی با تمام عملکردها و قابلیت هایش شامل مجموعه ای از انرژی است که بدون آن بدن فیزیکی نمی تواند موجودیت داشته باشد. این دستگاه، که هنوز مراحل نخستینی آزمایشی خود را می گذراند، قصد دارد کار انرژی درمانی را بطور مکانیکی انجام دهد.

این راحت ترین راه برای استفاده از سنگ های چاکرا محسوب می شود، زیرا همیشه آنها را به صورت دستبند، گردنبند، انگشتر یا گوشواره در اطراف خود خواهید داشت. این سنگ بسیار حساس است و خیلی سریع انرژی های منفی اطراف را جذب می کند بنا بر این باید آن را همیشه درون آب و در آفتاب بگذارید تا انرژی های منفی خارج گشته و از انرژی های مثبت شارژ شود و جهت درمان در دفعات بعد مورد استفاده قرار گیرد . در اثر شارش بار در اطراف آنها، در بدن ما یک میدان تشکیل می شود و میدان بدن ما در اثر فعالیت همزمان میلیونها عصب به وجود می آید. این روش را فقط روزی یک بار تکـرار نموده و بیش از پنج بار انجام ندهـید ؛ چـرا که انجام بیشتر آن صـلاح نمی باشد . هنگامی که سنگ مرمر از درون آب بیرون آورده می شود ، نوعی انرژِی ترکیبی در آن بوجود می آید که هر چه مدت زمان بیرون ماندن سنگ بیشتر شود ، این انرژی شدید تر گردیده و استفاده از آن باعث از هم گسیختگی انرژی ها و نیروهای درونی افراد می شود . مدت انرژی دوم نباید بیشتر از پنج دقیقه باشد .

چرا که پس از این مدت انرژی های منفی درون سنگ آزاد شده و وارد بدن بیمار می شود . یعنی با استفاده از این چشم من میتوانم هاله افراد موجودات فرا مادی و یا دردها و هر چیز غیر مادی و انرژیکی را با استفاده از این چشم مشاهده کنم. چه تواناییهایی در درون من نهفته است؟ » چه نیرویی در من عمل میکند؟ عمل انرژی درمانی پس از این مرحله می بایستی قطع گردد . این عمل او از نظر عاطفی بسیار رضایتبخش و از نظر هاله، بسیار سودبخش بود. حقیقت این است که امروزه خیلی از ما قادر هستیم این گنجینه دانش را که ناشی از رشد تکاملی اخیر است به چنگ آوریم و بفهمیم. هر چاکرا با جزئیات کامل در هفت بخش توضیح داده خواهد شد، هر بخش به یک چاکرا اختصاص دارد. انگشت ها از پایین ترین بخش آغاز شده و شامل سه قسمت پایینی، میانی و بالایی هست که مرز بین آنها بندهای انگشتان مشخص می کنند.

دیدگاهتان را بنویسید